Aicinājums piedalīties akcijā „Lai dzīvo veselais tautas gars!”

Pieminot 1905. gada revolūcijas notikumus Talsos, pieminot 1906. gada 14. janvārī soda ekspedīcijas nošautos piecus Talsu bruņotās sacelšanās dalībniekus pie Talsu Soda priedes un pieminot 2005. gada 8. janvāra vētrā priedes bojā eju, aicinot saglabāt revolucionāro garu tautas sirdī, Talsu mākslinieku grupa aicina domubiedrus, aktīvistus, draugus un pretiniekus piedalīties akcijā „Lai dzīvo veselais tautas gars!”, kas notiks 8. janvārī plkst. 18:00 pie Sodas priedes Stendes ielas un Saules ielas krustojumā.

 

Ir pagājuši desmit gadi, kopš Talsu mākslinieku grupa kopā ar domubiedriem īstenoja nesakcionētu radošu akciju „Pēdējā kauja”, kas bija veltīta 1905. gada revolūcijas gara piemiņai un iedzīvināšanai. Akcijas laikā no Talsu muzeja pagalma nesaskaņoti un slepeni tika aizvests vētrā kritušās Soda priedes stumbrs un vēlāk sadedzināts. Akcija izraisīja gan diskusijas, protestu un nosodījumu, gan guva atbalstu kā radošsakts, kurā precīzi uztverts un izspēlēts dumpinieciskas domāšanas veids un rīcība. Akcijai „Pēdējā kauja” sekoja virkne citu radošu darbību, kas rezultējās izstādē „Talsu tiesa” Talsu novada muzejā 2006. gada vasarā.

Šobrīd vide ap Soda priedes kādreizējo atrašanās vietu ir mainījusies, no 1905. gada revolucionāru soda izpildi pieredzējušā koka atlicis vien celms. Kādreiz milzīgu ideoloģisku slodzi nesusī vieta ir ieguvusi citu veidolu un citu nozīmi. Nelielais priedes fragments kļuvis par neērtu simbolu neatrisināmam jautājumiem par to, kādas ir mūsu laika un sabiedrības attiecības ar revolucionāro garu, ar vēstures mantojumu un tagadnes rīcībspēju. Ar kādiem simboliem šādu piemiņas vietu iezīmēt? Kādu zīmi atstāt nākamajām paaudzēm? Kā iespējami objektīvi izstāstīt stāstu, kurš ilgi ticis stāstīts vienai spēcīgai ideoloģijai par labu?

Vēloties piedāvāt savu skatījumu un risinājumu, mākslinieki aicina uz radošu rīcību. Tāpēc 8. janvāra vakarā pulcēsimies senajā Soda priedes vietā, lai šoreiz jau atklāti, sankcionēti un publiski, piedaloties ikvienam, kurš vēlas savu domu un spēku pielikt Soda priedes stāsta turpināšanai, nozāģētu atlikušo priedes celmu un pavadītu to pēdējā gaitā uz Talsu novada muzeja parku. Lai tukšumā, kas paliks pēc akcijas, rodas kas kvalitatīvi jauns, stiprs un dzīvot spējīgs!

Nost ar remdenību un liekulību! Lai dzīvo veselais tautas gars!

 

Talsu mākslinieku grupas vārdā,

Laura Feldberga06.01.2016