“Apaļā galda sarunas par aizvadīto gadu ar skatienu nākotnē”

Talsu novada tūrisma un informācijas centrs

aicina izbrīvēt pēcpusdienu un atnākt vai atbraukt uz

tūrisma uzņēmēju gadskārtējo tikšanos

“Apaļā galda sarunas par aizvadīto gadu ar skatienu nākotnē”

Talsu tautas nama Tornīša zālē

2016.gada 3.martā plkst.13:00

 

Plānotā pasākuma norises kārtība:

 

12.30 – 13.00  Iepazīšanās vai satikšanās prieks pie tējas un kafijas tases.

 

13.00 – 13.15 Talsu novada vadības uzruna.

13.15 – 13.45 Talsu novada “Kultūras, sporta un tūrisma centra” (KSTC) darbības mērķis un uzdevumi, iespējamās sadarbības formas. Nozīmīgākie novada pasākumi. Linda Sūniņa, KSTC vadītāja

13.45 – 14.00 Finansējuma iespējas uzņēmējdarbības atbalstam.
Jolanta Skujeniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece 
14.00 – 14.30  Valsts atbalsts biznesam. Ira Jākobsone, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Liepājas un Ventspils Reģionālo centru vadītāja

14.30 – 15.00 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” 2015.-2020.gadam un projektu iesniegšanas iespējas LEADER jaunajā plānošanas periodā (iepazīstināšana ar stratēģiju un uzņēmēju interešu un vajadzību apzināšana). Lolita Pļaviņa, Biedrības „Talsu rajona partnerība”
administratīvā vadītāja

15.00 – 15.30 Biedrības “Rojas Tūrisma biedrība ” veiksmes stāsta stiprās un vājās puses. Pieredzes apmaiņa. Zane Vaivode, viesnīca “Roja” direktore un biedrības “Rojas Tūrisma biedrība” valdes locekle

15.30 – 16.00 2015.gads tūrismā Talsu novadā. Inese Roze, Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja

16.00 – 17.00 Jūsu panākumi un veiksmes 2015.gadā un Prāta vētra par kopā veicamo 2016.gadā. Visi dalībnieki

 

Gaidām Jūsu pieteikumus līdz 1.martam zvanot 63224165, 26469057 vai rakstot tic@talsi.lv

 

Inese Roze

KSTC struktūrvienības Talsu novada tūrisma informācijas centrs vadītāja

 

 23.02.2016