Cafe Spleen. Veltījums latviešu strēlniekiem

Šī dziesmu cikla koncertprogrammas izpildītāji būs – dzejnieka Jāņa Akuratera brāļa Pētera mazmeita – dziedātāja Ieva Akuratere, tenors Miervaldis Jenčs, pats komponists Juris Kulakovs, kurš ne tikai būs pie klavierēm, bet vienu dziesmu akordeona pavadībā dziedās arī pats un režisors – Viktors Jansons, kurš būs gan konferansjē, gan lasīs Edvarda Virzas dzeju. 

            Jura Kulakova jaunradītais dziesmu cikls vēsta par strēlnieku varonību un pašlepnumu, par sāpēm un ilgām, par dzimtenes mīlestību un ziedošanos. Starp komponētajām – ir trīs dziesmas ar Kārļa Skalbes vārdiem, piemēram, „Dievs, sargi Latviju”: „Pa zaļo Kurzemes lauku / Skrien melnas jātnieku ēnas. / Skrien ēnas, skrien dūmi, dun pakavi, / Dievs, sargi dzimteni!”.

 

Biļetes cena – 3.00 EUR09.11.2015