Fotokonkurss "Ziema Talsu novadā"

Konkursā jānosūta paša uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzamas ziemas ainavas, tūrisma objekti vai cilvēku emocijas, baudot ziemas priekus Talsu novadā. Aicinām ikvienu ņemt fotoaparātu un parādīt cik skaista ziema ir Talsu novadā! 

Konkursa noteikumi:

1. Konkursa norises laiks ir no 2019. gada 15. janvāra līdz 2019. gada 11. februārim.

2. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.

3. Fotogrāfijām ir jābūt uzņemtām 2019.gada ziemā.

4. Iesniegtajām fotogrāfijām jābūt labā kvalitātē, var būt uzņemtas ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo) vai elektronisko iekārtu ar fotografēšanas funkciju.

5. Fotogrāfijas jānosūta līdz 11.02.2019.

Nosūtot fotogrāfijas, dalībniekam OBLIGĀTI e-pastā jānorāda:

  • vārds, uzvārds;
  • e-pasta adrese;
  • fotogrāfijas uzņemšanas vieta (objekta nosaukums, datums).
6. Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod Talsu novada pašvaldības īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-ās fotogrāfiju/-as izmantot savām vajadzībām. Talsu novada pašvaldība apņemas nodrošināt iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, norādot autora vārdu, uzvārdu.
 31.01.2019