Izdots foto albums par Talsu novadu

Izdevumā iekļauts īss raksturojums par Talsu novada simboliku, izglītības, sporta un kultūras iespējām, pašvaldības sadarbības partneriem, kā arī attēlotas pilsētu un pagastu skaistākās un nozīmīgākās vietas. Grāmata veidota kā reprezentējošs materiāls. 95 lappusēs iekļauti vairāku fotogrāfu – Daiņa Kārkluvalka, Raita Strautmaņa, Ginta Gerharda, Artūra Reinholda, Martas Bumbieras, Initas Kaminskas, Ingas Priedes un Ivonnas Vicinskas iemūžinātie foto mirkļi. Interesenti izdevumu drīzumā varēs iegādāties arī Talsu novada tūrisma informācijas centrā.06.02.2015