Pedvāle sāk jauno gadu ar vizīti Ķīnā

Starptautiskā skulptūru parku savienība tika dibināta 2014. gada 4. septembrī Čangčunā, Ķīnā. Dibināšanas dokumentu parakstīja 6 skulptūru parki: Čangčunas Pasaules skulptūru parks (Ķīnas Tautas Republika), Art-st-urban (Šveice), Beddingtona mākslas galerijas dārzi (Francija), Kjanti Skulptūru parks (Itālija), Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs (Latvija) un Middelheimas modernās mākslas un tēlniecības brīvdabas muzejs (Beļģija). Savienības mērķi ir:

* veicināt un sekmēt sadarbību starp privātajām un publiskajām organizācijām, kam ir kopīgi mērķi ar asociāciju, lai tās varētu efektīvi sadarboties pasaules, valstu un reģionu līmenī, lai apspriestu problēmas un kopīgi meklētu to risinājumus;

* stiprināt draudzīgu sadarbību un mobilitāti starp skulptūru parkiem visā pasaulē, lai veicinātu to attīstību;

* veicināt informācijas apmaiņu;

* veicināt un popularizēt dažādu pētījumu tapšanu, kuru mērķis ir stiprināt komunikāciju un sadarbību starp skulptūru parkiem.

Galvenās savienības aktivitātes ir izstāžu apmaiņa, informācijas apmaiņa un asociācijas biedru popularizēšana, semināru un konferenču organizēšana, lai dalītos pieredzē skulptūru parku menedžmenta un mārketinga jomā, kā arī dalītos praktiskā un teorētiskā pieredzē ar valstīm, kuras vēlas veidot skulptūru parkus.

Laura Miglone
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja kuratore18.01.2016