Satiec savu meistaru Radošajā sētā!

Projekta “Satiec savu meistaru!” ietvaros, 1. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 19.00, Talsu tautas nama Radošā sēta vērs savas durvis visiem apmeklētājiem, aicinot visus interesentus piedalīties dažādās meistardarbnīcās.

Apmeklētāji varēs iepazīties un apgūt ar dažādiem amatiem saistītas prasmes – šūšanu, aušanu, rokdarbus, kokapstrādi, pīšananu ar klūdziņām, zāļu tēju sagatavošanu, skrubju un sapņu ķērāju darināšanu. Ikviens dalībnieks katrā no meistardarbnīcām varēs izgatavot kādu lietiņu, ko paņemt līdzi!

Savukārt vakarā plkst. 19:00 aicinām pēc latviešu folkloras tradīcijām apgūt senlatviešu dejas, apmeklējot “Latvisko danču vakaru” Talsu tautas nama Deju zālē!

Ik pavasari pasākums kļuvis par gaidītu notikumu, un aizvadītajos gados „savu meistaru” darbnīcās, studijās, muzejos, skolās, kultūras centros, bibliotēkās apmeklējuši 18 tūkstoši dažādu paaudžu interesentu. „Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”.

Gaidīsim gan mazus, gan lielus, lai kopā ar meistariem apgūtu dažādu amatu prasmes!

Vairāk info: www.satiecsavumeistaru.lv unnwww.talsutautasnams.lv31.03.2016