Talsu novada tūrisma stratēģijas vadlīniju izstrāde

Sestdien, 24.novembrī 10:00–17:00 Talsu tautas namā notiks Talsu novada tūrisma startēgijas vadlīniju izstrāde kopā ar Vidzemes Augstskolas asociēto profesoru Andri Kleperu un studentiem.

 
Programma:

10:00 Ievads

10:10 Talsu novada jaunais zīmols.
Inita Fedko, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

10:20 Darba uzdevuma uzstādījumi un situācijas izvērtējuma prezentēšana. Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors

10:30–13:00. Tūrisma attīstības izaicinājumi – iespējas un draudi. Stiprās puses. Vēlamie ceļotāji. Specializācija un pozicionējums.

13:00 Pusdienu pārtraukums.

14:00–16:00 Līderu grupas apzināšana. Vēlamā nākotne. Svarīgākie īstermiņa mērķi, izaicinājumi un ieguvumi. Galamērķa pārvalde.

16:00–17:00 Darba rezultātu prezentēšana un apspriešana.

 

Aicināti piedalīties Talsu novada tūrisma uzņēmēji, gidi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pāsvaldību tūrisma objektu apsaimniekotāji un citas ieinteresētās puses.

Šī būs pirmā darba grupa Talsu novada tūrisma stratēģijas izstrādē, jo darbs turpināsies arī 2019.gadā. Stratēģija plānota tūrisma attīstībai 2020.-2025.gadam.

 

Līva Dāvidsone
Talsu novada tūrisma informācijas centrs24.11.2018