Krojvalku viduslaiku kapsēta (Elku kapi)

Krojvalku viduslaiku kapsēta (Elku kapi) atrodas Laidzes pagastā, ap 3 km dienvidos Laidzes centram, 100 m rietumos Krovalku (Krojvalku) mājām.

Elku kapi ir iegarens 20 x 40 m liels paugurs, ar stāvāku, ap 2 m augstu kritumu pret austrumiem un samērā lēzenu rietumu nogāzi. Paugura dienvidu daļā aug trīs lielāki ozoli un vietām vērojamas akmens žoga paliekas. Arheoloģiskie izrakumi šeit nav veikti, un ziņu par senlietu atradumiem nav, tādēļ noteikt precīzu kapsētas izmantošanas laiku pagaidām nav iespējams. 

Pievienotie attēli

57°14'53.945"N 22°38'46.518"E / 57.248318 22.646255

Saistītie punkti