Lejaslāču senkapi

Lejaslāču senkapi atrodas Lībagu pagastā, ap 600 m dienvidaustrumos no Kāravkalna - pilskalna, uzkalnā, kurā pašlaik atrodas Lejaslāču kapsēta. 1984.gadā, šeit rokot kapu, tika atrastas vairākas bronzas senlietas, kas nonāca Talsu Novada muzejā. Atrastie priekšmeti (trīs spirālgredzeni, spirālaproce, kaklariņķis ar uzvērtām bronzas spirālēm, trīs bronzas stieples ar uzvērtām stikla krellēm, divas rotadatas ar važturiem) acīmredzot nāk no kādas sievietes apbedījuma. Rotaslietas ir raksturīgas Kurzemes lībiešiem un datējamas ar 11.gs. beigām.

Pievienotie attēli

57°13'14.272"N 22°36'8.935"E / 57.220631 22.602482

Saistītie punkti