Ojāra kapa dzirnakmens

Diemžēl šobrīd Ojāra kapa dzirnakmens guļ citā vietā, jo akmens no kapavietas ticis nozagts. Daudzu tautu mītiskajos priekšstatos (un latvieši te nav izņēmums) divi dzirnakmeņi maltuvē simbolizē debesis, sauli (augšējais) un zemi (apakšējais). Tā kustības ceļš varēja attēlot saules ceļu pie debesīm. Ja saule ilgstoši bija pazudusi, tad ar analoģijas burvību - pagriežot dzirnas - centās atgriezt arī sauli: „Samaluši malējiņi, / Atgriežat dzirnaviņas; / Lai saulīte atgriežās / Miglainā rītiņā."

Mūsdienās dzirnakmeņus latvieši bieži vien kolekcionē un kā savdabīgu ainavas elementu novieto savu māju pagalmos un akmens dārzos. Ģibuļu pagasta Cīruļu kapsētā arī guļ dzirnakmens un tam ir īpaša vēsture: 

"Cīruļu kapsētā apglabāti Anša Lerha - Puškaiša (1859-1903) - tautas pasaku un teiku krājēja - vecāki, dzimtas piederīgie, kā arī šajos kapos atrodas arī A.Lerha - Puškaiša stāstu varoņu atdusas vietas. Visi šie interesantie, dīvainie cilvēki apglabāti blakus vienā rindā - Didžus, Vodžus, Ojārs un Cīruļu māju burve Līze Bāriņa. Pie Ojāra kapa atrodas dzirnakmens (apmēram 350 - 400 kg), ko kādreiz lielākais spēkavīrs Ojārs atnesis no 1 km attālajām dzirnavām un nolicis Cīruļu vecās klētiņas priekšā."

Pievienotie attēli

Cīruļu kapsēta, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
57°16'9.145"N 22°28'16.18"E / 57.269207 22.471161