Tojātu apmetne

Tojātu apmetne un senkapi atrodas Sabiles novadā, Kandavas - Sabiles šosejas kreisajā pusē, 2 km pirms Sabiles, starp Ceriņu un Drubazu mājām. Akmens laikmeta apmetni 1923.gadā, izdarot izrakumus uzkalniņu kapulaukā, atklāja Kēnigsbergas uiversitātes profesors M.Eberts. Spriežot pēc izrakumos iegūtajām senlietām un vēlāko gadu savrupatradumiem, apmetne ierīkota 2.g.t.p.m.ē. pirmajā pusē un tikusi apdzīvota līdz 2.g.t..p.m.ē. vidum. 

Uzkalniņu senkapi agrākās apmetnes vietā ierīkoti ap 10.gs. Senkapus veidojuši 17 uzkalniņi, no kuriem lielākā grupa sastāvējusi no 12 uzkalniņiem. Dabā izdalās četri uzkalniņi, kuri apauguši ar priedēm. Šos uzkalniņus uzskata par Baltijas somu, vēlāko Kurzemes lībiešu priekšteču, apbedījumu vietām un datē ar 10.gs un 11.gs. sākumu. Dažos uzkalniņos konstatēti 13.-14.gs. kuronizētu lībiešu pēcabedījumi.

Pievienotie attēli

Abavas pagasts, Talsu novads
57°1'37.366"N 22°36'0.284"E / 57.027046 22.600079

Saistītie punkti