Veģu senkapi

Veģu senkapi atrodas Abavas pagastā, Abavas upes labajā krastā, iepretim Veģu kapsētai. Tos atklāja 1935.gadā, paplašinot un planējot Valgales - Veģu lielceļu, kad tika atsegtas deviņu ugunskapu vietas. 1936.gadā, izdarot arheoloģiskos izrakumus E.Šturma vadībā, atklāja vēl septiņus ugunskapus, kuros kopā ar lietām apglabāti ārpus kapa bedres sadedzināti mirušie. Apbedījumi attiecināmi uz 14.gs. Izteikts pieņēmums, ka Valgales novada lībieši kuršu ietekmē savus aizgājējus sadedzināja, tomēr ticamāk, ka Veģos pēc savu senču tradīcijām mirušos vēl 14.gs. apbedīja kurši, kaut arī senlietu formas ir universālas un tikai kuršiem raksturīgās iezīmes nav novērojamas.

Pievienotie attēli

Abavas pagasts, Talsu novads
57°4'43.558"N 22°28'17.339"E / 57.078766 22.471483

Saistītie punkti